XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG M-OFFICE
(Phiên bản 2.1.1.5 hỗ trợ trình duyệt Firefox)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH LONG

 

 Chữ ký số
 Mật khẩu

  Tải về trình duyệt Firefox 3.0 Beta 5
  Tải về chương trình nhắc việc và đăng nhập M-Office hỗ trợ giao thức bảo mật SSL (https)
  Microsoft .NET Framework SDK v1.1
  Giới thiệu về giải pháp bảo mật

ISO 9001 : 2000


 Copyright @ DONAST